Algemene gebruiksvoowaarden

De website is eigendom van VP Media Solutions

Verantwoordelijke uitgever

De verantwoordelijke uitgever van de website van VP Media Solutions is Bruno Thieffry.

VP Media Solutions SPRL,

Jacques Georginlaan 10
1030 Brussel

Tel: 02/640 39 94

Alle rechten voorbehouden

Deze site is beschermd door het auteursrecht. Elk gebruik of reproductie van de informatie (logo, tekst en beeld geheel of gedeeltelijk) op deze website is verboden. De gehele of gedeeltijke reproductie en/of verspreiding van informatie komende van de site www.vpmediasolutions.com is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van VP Media Solutions en dit op straffe van gerechtelijke vervolgingen. Voor meer informatie of voor elke andere suggestie kunt u een mail sturen naar info@vpmediasolutions.com.

Privé-leven

De persoonlijke gegevens die u ons bezorgd heeft, worden opgenomen in de bestanden van VP Media Solutions.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de wet van 8 december 1992, die strikt gerespecteerd worden door VP Media Solutions, heeft u toegang tot ons bestand waarin uw persoonlijke gegevens zijn opgenomen, zodat u kennis kan nemen van de inhoud ervan en aanpassingen kan aanbrengen. Hiervoor heeft u toegang tot het geheel van uw beschikbare persoonlijke gegevens op www.vpmediasolutions.com. U kunt u ons eveneens per brief contacteren op het volgende adres :

VP Media Solutions SPRL,

Jacques Georginlaan 10
1030 Brussel

Tel: 02/640 39 94